Самостоятелна Медико - Диагностична Лаборатория МИКРОЛАБ-2000 е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, в което лекари с призната специалност по профила на лабораторията, с помощта на други специалисти, извършват специализирана лабораторна диагностика в областта на клиничната микробиология и медицинската паразитология.
В СМДЛ " МИКРОЛАБ - 2000" могат да се изследват:

 • лица от български или чуждестранен произход;
 • лица от всички възрастови групи;
 • лица, нуждаещи се от лабораторни изследвания с профилактична или с диагностична цел;
 • здравноосигурени лица;
 • лица, насочени от семеен лекар, от частнопрактикуващ лекар и/или от лечебно заведение;
 • лица, с или без талон от предварителен медицински преглед;
 • лица, които имат предпочитания или при които се налага , извършването на платени
  лабораторни изследвания.

СМДЛ " МИКРОЛАБ - 2000" има сключен договор с НЗОК (Национална здравно-осигурителна каса) за
следните диагностични лабораторни изследвания :

Лабораторията извършва и платени изследвания :

Специализирани пакетни изследвания на преференциални цени :

 • пакет „ Полово – предавани болести” – стандартен
 • пакет „ Полово – предавани болести” – разширен
 • пакет „ Здравна книжка”
 • пакет „ Детска ясла и градина”

СМДЛ " МИКРОЛАБ - 2000" сключва договори за съвместна дейност с :

 • лечебни заведения за извънболнична или болнична помощ
 • отделни клинични звена
 • медицински специалисти от индивидуални, групови или частни практики
 • други медико -диагностични лаборатории
 • доброволни частни здравоноосигурителни фондове

СМДЛ " МИКРОЛАБ - 2000" предлага сключване на индивидуални и/или групови договори за профилактика и системен контрол на риска от възникване на инфекциозни заболявания с епидемичен характер със :

 • служби по трудова медицина
 • детски здравни заведения
 • социални домове за възрастни; Фирми за производство на хранителни продукти от животински и растителен произход; Магазини за продажба на месни, млечни и растителни хранителни стоки; Заведения за хранене.