Правна идентификация :
Самостоятелна Медико - Диагностична Лаборатория " МИКРОЛАБ - 2000" е създадена през 2000г. Тя е регистрирана в РЦЗ – гр. София и вписана в Регистъра на ЛЗ за ИБМП на основание чл. 40, ал.1 от ЗЛЗ.

 

Адрес и местонахождение
Лабораторията се намира в сградата на Диагностично-Консултативен Център (ДКЦ) – 18
ул.”Емануил Васкидович” № 51,
ж.к.„СУХА РЕКА”,
община Подуене,
София 1510

телефон / факс: 02/ 945 45 06
мобилна връзка: 0889 713 433
E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Работно време :

понеделник – петък : 08. 00 ч. – 18. 00 ч.
събота - неделя : почивни дни


Цялостен изглед


Диагностично-Консултативен Център (ДКЦ) – 18 се намира срещу община ПОДУЕНЕ, на 100 м. от
бул. „Ботевградско шосе” и 44 – то СОУ.
До ДКЦ - 18 в ж.к.„СУХА РЕКА”, може да се стигне с трамвай №22, автобуси с номера 79, 98
и120или с маршрутно такси №33.

С цел оптимизиране на дейностите по приемане на материали за лабораторна диагностика и навременно получаване на готовите резултати, СМДЛ " МИКРОЛАБ - 2000" има разкрити ПРИЕМНИ в ДКЦ, МЦ, МДЛ, с които лабораторията е сключила договори за съвместна дейност. Съхранението на пробите и транспортирането им от приемните пунктове до лабораторията се извършва при спазване на медицинските стандарти за добра лабораторна практика и на всички инструкции на производителите на консумативи.

Лабораторен контрол на качеството
СМДЛ " МИКРОЛАБ - 2000" провежда задълбочен вътрешен качествен контрол и участва в Национална
система за външен контрол на качеството по микробиология и паразитология.

Компютърна информационна система
Използваната от СМДЛ " МИКРОЛАБ - 2000" компютърна информационна система дава възможности за :

 • въвеждане на данни и регистрация на пациентите.
 • въвеждане на данни и регистрация на пробите за лабораторно изследване и получените резултати.
 • незабавно изпращане на готовите резултати до получателя на медицинската информация чрез интернет връзка.
 • оперативни текущи справки по зададени параметри / пациент; изпращащ лекар; времеви период и др./
 • текущо следене на честотата на микробните причинители и информация за тяхната резистентност спрямо антибиотици.
 • ранно оповестяване на лабораторно доказани причинители на инфекции с епидемиологична значимост.

За мисията, приоритетите и екипът на СМДЛ " МИКРОЛАБ - 2000"

Нашата мисия
Чрез прилагане на стандартите за добра лабораторна практика и зачитайки правата на пациентите предлагаме :

 • достъпна, качествена и своевременна лабораторна диагностика;
 • предоставяне на съвременна и научно обоснована диагностична информация;
 • интерпретация на получените резултати;
 • конфиденциалност при предоставянето на лабораторните резултати;
 • свобода на избора на пациента на мнение от други специалисти;

Нашите приоритети
Усъвършенстване на медико-диагностичната дейност :

 • съвременни диагностични методи, модерно оборудване и консумативи;
 • адекватна теоретична и практическа подготовка на медицинските специалисти, отговаряща на предизвикателствата пред модерната микробиология и паразитология;
 • включване на нови антибактериални средства при определяне на антибиотичната чувствителност и резистентност;
 • текущ вътрешен лабораторен контрол и стандартизирани методи за периодичен външен лабораторен контрол;

Подобряването на грижите за пациента :

 • високо качество и точност на диагностичните тестове / изследвания/;
 • конкурентни цени;
 • разширяване на диагностичните пакети;
 • приемане на пробите за лабораторно изследване в удобно за пациентите време и място;
 • съхранение и транспортиране на взетите проби съобразно специфичните условия и указания;
 • спазване на технологичното време за извършване на изследванията;
 • прецизно отчитане и регистриране на резултатите;
 • гъвкава система за получаване на готовите резултати;

Нашият екип

Отделните диагностични лабораторни направления в СМДЛ " МИКРОЛАБ - 2000" се ръководят от висококвалифицирани медицински специалисти с дългогодишен опит и доказан професионализъм.

Медицинските лаборанти са с необходимото медицинско образование, отлична професионална подготовка и лични качества.

Екипът на СМДЛ " МИКРОЛАБ - 2000" се отличава с компетентност, отговорност, прецизност и ангажираност, целящи максимално удовлетворяване нуждите и очакванията на пациентите, лекарите и други потребители на предоставяните от лабораторията медицински услуги.

Качественото обслужване, коректността и отзивчивостта на екипа са предпоставка за успешното развитие на СМДЛ " МИКРОЛАБ - 2000" от създаването и до днес.