Медико - диагностична лаборатория „Микролаб – 2000” ООД
Договор с НЗОК и платени медицински изследвания
КЛИНИЧНА
МИКРОБИОЛОГИЯ
ЦЕНОРАЗПИС
ПЛАТЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Влагалищна чистота 7.00 лв.
Влагалищен секрет с микроскопски препарат 25.00 лв.
Цервикален секрет 25.00 лв.
Еякулат 25.00 лв.
Уретрален секрет 25.00 лв.
Хламидия Трахоматис (директен тест) 21.00 лв.
Микоплазми и Уреаплазма / в цервикален с-т, урина, еякулат / 30.00 лв.
Трихомони 17.00 лв.
Хемокултура 35.00 лв.
Фецес (диагностично) 25.00 лв.
Чревно носителство 15.00 лв.
Гърлен секрет 25.00 лв.
Ушен секрет 25.00 лв.
Носен секрет 25.00 лв.
Раневи секрет 25.00 лв.
Очен секрет 25.00 лв.
Храчка 25.00 лв.
Стерилна урина (еднократно) 15.00 лв.
Стерилна урина (двукратно) 22.00 лв.
Стерилна урина (трикратно) 29.00 лв.
AST 7.00 лв.
RF (ревма фактор) 7.00 лв.

 

МЕДИЦИНСКА
ПАРАЗИТОЛОГИЯ

ЦЕНОРАЗПИС
ПЛАТЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Морфологично изследване на фецес 15.00 лв.
Острица (Ентеробиоза) – скоч лента 8.00 лв.
Малария 25.00 лв.
Ларва мигренс 25.00 лв.
Трихинелоза 25.00 лв.
Ехинококоза 25.00 лв.
Токсоплазмоза 25.00 лв.

 

ПАКЕТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯЦЕНОРАЗПИС
ПАКЕТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Изследвания за здравна книжка
(микробиологични и паразитологични)
27.00 лв.
Изследвания за детска градина
(микробиологични и паразитологични)
25.00 лв.
Изследвания при полово предавани болести 65.00 лв.
Изследвания при полово предавани болести-разширен 85.00 лв.