ВИД БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ
1.Стерилна урина
2.Влагалищен секрет
3.Цервикален секрет I,II,III
4.Еякулат /семенна течност/
5.Носен секрет
6.Гърлен секрет
7.Уретрален секрет
8.Храчка
9.Ранев секрет
10.Фецес, анален секрет
11.Венозна или артериална кръв
12.Влагалищен секрет или еякулат /семенна течност /
13.Ушен секрет
14.Очен секрет
 
Паразитология
Фецес
Секрет от перианалните гънки

 

 


Стерилна урина
Изисквания, свързани с вземането на биологичния материал:
 • Предишното уриниране трябва да е било поне 4 часа преди изследването
 • Задължително се извършва предварителен тоалет на външните гениталии
 • необходимо количество от първа сутрешна урина - 3 -10 мл
 • Началната и последната порция урина не са подходящи като биологичен материал за това изследване
 • Стерилният контейнер се затваря веднага след отделянето на урината, като се внимава да не се замърсят вътрешните страни на съда и на капачката
Вземане на стерилна урина за микробиологично изследване при катетeризирани пациенти се извършва от медицински специалист по определен алгоритъм.
Техники на вземане на стерилна урина :
 • При жени – хигиенен тоалет на външните гениталии с вода и сапун /интимен гел/ без подсушаване, пропуска се навън първата порция урина, средна порция от урината се отделя директно в контейнера, пропуска се навън последната порция урина.
 • При мъже - извършва се хигиенен тоалет на външните гениталии с вода и сапун /интимен гел/ без подсушаване, пропуска се навън първата порция урина, средната порция от урината се отделя директно в контейнера, пропуска се навън последната порция урина.
 • При деца под 3 годишна възраст – след хигиенен тоалет на гениталиите с вода и сапун се изчаква първото сутрешно уриниране , средната порция от урината се отделя директно в контейнера, пропуска се навън последната порция урина.
 • При невъзможност манипулацията да се извърши по описания начин, след хигиенен тоалет на гениталиите на детето, стерилният контейнер се отваря внимателно / без да се замърси вътрешната му част и капачката/ и се фиксира с подходяща лепенка върху външните полови органи, така че отделената урина да се събира в него.
Условия за съхранение и транспорт на взетата проба:
 • Контейнерът с взетата урина се транспортира до лабораторията най-късно 2 часа след отделянето и.
 • Aко това е невъзможно се съхранява при tº 2 - 8° C до 24 часа.
Нагоре

Влагалищен секрет
Изисквания, свързани с вземането на биологичния материал:
 • Вземането на влагалищен секрет задължително се извършва от медицински специалист, при спазване правилата за асептика и антисептика;
 • При манипулацията се използва стерилен инструментариум и консумативи в срок на годност;
 • Влагалищен секрет се взема извън дните на менструация;
 • Най - малко 24 часа преди вземането на влагалищен секрет пациентката не трябва да е имала полови контакти;
 • Най - малко 48 часа преди вземането на влагалищен секрет не трябва да са използвани вагинални медикаменти, вагинални душове, тампони;
 • Наличието на кръв, сперма или значително количество слуз в секрета могат да повлияят върху резултата от изследването;
Техники на вземане на влагалищен секрет :
 • Пациентката предварително е направила хигиенен тоалет на външните гениталии с вода и измиващо средство /сапун, интимен гел/.
 • За вземането на влагалищен секрет са необходими 2 стерилни памучни тампона и две предметни стъкла.
 • Във влагалището се поставя стерилен спекулум.
 • С тампонът за посявка се взема секрет от задния влагалищен свод.
 • С другия тампон се взема секрет от същото място.
 • Правят се натривки върху две предметни стъкла чрез въртене на тампона за да не се увредят клетъчните елементи във влагалищното съдържимо.
Условия за съхранение и транспорт на взетата проба:
 • Tампонът за посявка се транспортира веднага в лабораторията или се поставя в транспортна среда на Amies или Stuart, в която може да се съхрани при tº 2 - 8° C до 72 часа.
 • Натривките се транспортират в лабораторията без да се фиксират.
Нагоре

Цервикален секрет I
Изисквания, свързани с вземането на биологичния материал:
 • Вземането на цервикален секрет задължително се извършва от медицински специалист, при спазване правилата за асептика и антисептика;
 • При манипулацията се използва стерилен инструментариум и консумативи в срок на годност;
 • Цервикален секрет се взема извън дните на менструация;
 • Преди вземане на пробата / секрета / екзоцервиксът не трябва да е третиран с локални антисептици или с разтвор за провеждане на колпоскопия.
 • Неправилно взета проба, наличие на голямо количество кръв или слуз във взетия материал, неподходящо съхранение и/или транспортиране могат да доведат до грешен резултат.
Техники на вземане на цервикален секрет за микробиологично изследване :
 • Биологичния материал може да бъде взет от екзоцервикс, от ендоцервикс или и от двете места.
 • При бременни жени за биологичен материал се взема само екзоцервикален секрет /от външната част на цервикалния канал/

  Техники на вземане на екзоцервикален секрет за микробиологично изследване :
 • Пациентката предварително е направила хигиенен тоалет на външните гениталии с вода и измиващо средство /сапун, интимен гел/.
 • Във влагалището се поставя стерилен спекулум.
 • С единия тампон се почиства влагалищната част на маточната шийка / порцио вагиналис/ и тампонът се изхвърля.
 • С другия тампон, чрез интензивно завъртане, се взема секрет от външната част на цервикалния канал /екзоцервикс/.
 • Щифтът с тампона се изтегля навън, без да се докосва до вагиналната повърхност, поставя се в стерилния транспортен контейнер, който се затваря веднага.С отделен тампон се правят две натривки ( както е описано при влагалищен секрет ).
 • Пробата се обозначава и се транспортира до лабораторията веднага, или се съхранява при определени условия.

  За вземане на екзоцервикален секрет са необходими :
 • Щифт със стерилен, сух, памучен тампон и стерилен транспортен контейнер – за пробата от цервикален секрет;
 • Един допълнителен стерилен памучен тампон и две предметни стъкла - за извършване на натривки;

  Техника на вземане на ендоцервикален секрет за микробиологично изследване :
 • Пациентката предварително е направила хигиенен тоалет на външните гениталии с вода и измиващо средство /сапун, интимен гел/.
 • За вземането на ендоцервикален секрет са необходими 2 щифта със стерилни, сухи, памучни тампони и специален стерилен транспортен контейнер.
 • Във влагалището се поставя стерилен спекулум.
 • С единия тампон, чрез отстраняване на излишния секрет, се почиства външната част на цервикалния канал /екзоцервикс/ и тампонът се изхвърля.
 • С другия тампон се навлиза внимателно във вътрешната част на цервикалния канал /ендоцервикс/.
 • Чрез интензивно завъртане тампона се втрива в стените на ендоцервикса и се събира ендоцервикален секрет.
 • Щифтът с тампона се изтегля навън, без да се докосва до вагиналната повърхност, поставя се в специалния транспортен. контейнер и контейнерът се затваря.
 • Пробата се обозначава и се транспортира до лабораторията веднага, или се съхранява при определени условия .

  Условия за съхранение и транспорт на взетата проба от екзо- или ендоцервикален секрет за микробиологично изследнане :
 • Специалния стерилен транспортен контейнер с взетата проба се доставя в микробиологичната лаборатория веднага, или се съхранява при tº 2 – 8ºC до 72 часа .
Нагоре

Цервикален секрет II
За откриване на Chlamidia Trachomatis чрез директен антигенен тест е необходим ендоцервикален секрет, вземане на ендоцервикален секрет за откриване на Chlamidia Trachomatis.
Изисквания, свързани с вземането на биологичния материал:
 • Вземането на цервикален секрет задължително се извършва от медицински специалист, при спазване правилата за асептика и антисептика;
 • При манипулацията се използва стерилен инструментариум и консумативи в срок на годност;
 • Цервикалният секрет се взема извън дните на менструация;
 • Преди вземане на пробата / секрета / екзоцервиксът не трябва да е третиран с локални антисептици или с разтвор за провеждане на колпоскопия;
 • Неправилно взета проба, неподходящо съхранение и/или транспортиране могат да доведат до грешен резултат;
Техника на вземане на ендоцервикален секрет за откриване на Chlamidia Trachomatis :
 • Пациентката предварително е направила хигиенен тоалет на външните гениталии с вода и измиващо средство /сапун, интимен гел/.
 • За вземането на ендоцервикален секрет са необходими 2 пластмасови щифта със стерилни, сухи, дакронови тампона и стерилен транспортен пластмасов контейнер.
 • Във влагалището се поставя стерилен спекулум.
 • С единият тампон, чрез отстраняване на излишния секрет, се почиства външната част на цервикалния канал /екзоцервикс/ и тампонът се изхвърля.
 • С другия тампон се навлиза внимателно във вътрешната част на цервикалния канал /ендоцервикс/.
 • Следва интензивно завъртане на щифта на 360º в продължение на 30 секунди* с втриване на дакроновия тампон в стената на ендоцервикса.
 • Целта е: полепване върху тампона на клетъчен материал, съдържащ Chlamidia Trachomatis, която е вътреклетъчнен микроорганизъм.
 • Щифтът с тампона се изтегля навън, без да се докосва до вагиналната повърхност, поставя се в стерилния пластмасов контейнер и контейнерът се затваря.
 • Пробата се обозначава и се транспортира до лабораторията веднага, или се съхранява при определени условия.
Условия за съхранение и транспорт на взетата проба от цервикален секрет за откриване на Chlamidia Trachomatis :
 • Стерилният транспортен контейнер с взетата проба се доставя в микробиологичната лаборатория веднага, или се съхранява при tº 2 – 8ºC до 24 часа.
Нагоре

Цервикален секрет III
При бременни жени за откриване на генитални микоплазми Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum чрез културален метод се взема секрет от екзоцервикса, при всички останали – от ендоцервикса.
Изисквания, свързани с вземането на биологичния материал:
 • Вземане на цервикален секрет задължително се извършва от медицински специалист, при спазване правилата за асептика и антисептика;
 • При манипулацията процедурата се използва стерилен инструментариум и консумативи в срок на годност;
 • Цервикалният секрет се взема извън дните на менструация;
 • Преди вземане на пробата / секрета / екзоцервиксът не трябва да е третиран с локални антисептици или с разтвор за провеждане на колпоскопия;
 • Контейнерите с течна хранителна среда за микоплазми се съхраняват до употребата им в хладилник при tº 2 – 8ºC;
 • Неправилно взета проба, неподходящо съхранение и/или транспортиране могат да доведат до грешен резултат;
Техника на вземане на цервикален секрет за откриване на генитални микоплазми Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum чрез културален метод :
 • Пациентката предварително е направила хигиенен тоалет на външните гениталии с вода и измиващо средство /сапун, интимен гел/.
 • Във влагалището се поставя стерилен спекулум.
 • С единия тампон се почиства влагалищната част на маточната шийка / порцио вагиналис/ и тампонът се изхвърля.
 • С другия тампон се прониква внимателно в цервикалния канал и се взема секрет от съответната част - екзо или ендоцервикса.
 • Щифтът с тампона се издърпва навън, без да се докосва до вагиналната повърхност.
 • Тампонът с взетия секрет се потапя в контейнера с течна хранителна среда, разклаща се в продължение на 30 – 40 секунди, след което се отцежда добре чрез притискане на щифта към стената на контейнера.
 • Щифтът с тампона се изхвърля, контейнерът се затваря с пластмасовата капачка.
 • Пробата се обозначава и се транспортира до лабораторията веднага, или се съхранява при определени условия.

  За вземането на пробата за генитални микоплазми са необходими:
 • Два пластмасови щифта със стерилни,сухи,памучни тампони - за цервикалния секрет;
 • Kонтейнер с течна хранителна среда за Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum;
Условия за съхранение и транспорт на взетата проба:
 • Контейнерът с взетата проба се доставя веднага в микробиологичната лаборатория, или се съхранява при tº 2 – 8ºC до 48 часа.
Нагоре

Еякулат / семенна течност /
Изисквания, свързани с вземането на биологичния материал:
 • Процедурата се извършва от самия пациент след предварителна подготовка - хигиенен тоалет на половия член и хигиенно измиване на ръцете;
 • Използват се стерилни консумативи;
 • Вземането на проба от еякулат / семенна течност / се извършва след 3 – дневно полово въздържание;
 • Пациентът не трябва да е уринирал поне един час преди манипулацията по събирането на еякулата /семенната течност /
Техники на вземане на еякулат / семенна течност / за микробиологично изследване :
 • Отделянето на еякулат /семенната течност / се осъществява от пациента чрез самостоятелно извършена мастурбация.
 • Еякулатът / семенна течност /се събира в стерилен контейнер с вместимост до 20 мл.
 • Контейнерът се затваря плътно и се обозначава.
Условия за съхранение и транспорт на взетата проба от еякулат / семенна течност / за микробиологично изследване :
 • Контейнерът с взетата проба се доставя до два часа в микробиологичната лаборатория.
Нагоре

Носен секрет
Изисквания, свързани с вземането на биологичния материал:
 • Вземането на носен секрет е препоръчително да се извършва от медицински специалист;
 • При манипулацията се използват консумативи в срок на годност;
 • Най - малко 12 часа преди вземането на секрета носните кухини не трябва да са третирани с медикаменти;
 • Носен секрет се взема и от двете ноздри;
Техники на вземане на носен секрет за микробиологично изследване:
 • За вземането на носен секрет е необходим щифт със стерилен памучен тампон, поставен в специална хартиена или полиетиленова опаковка или в транспортна среда на Amies или Stuart;
 • Пациентът /или асистент/ обхваща с два пръста странично носа и го повдига нагоре, докато ноздрите се разтворят добре;
 • С щифтът се прониква внимателно навътре в кухината на едната ноздра;
 • С въртеливо движение на щифта носният секрет полепва по тампона;
 • Щифтът с тампона се издърпва навън, без да се докосва до външната част на носа;
 • Същата манипулация се повтаря и в другата ноздра, като се събира носен секрет и от нея;
 • Щифтът се поставя в специална хартиена или полиетиленова опаковка, която се притваря добре, или в транспортна среда на Amies или Stuart;
 • Пробата се обозначава според изискванията и се доставя в микробиологичната лаборатория веднага, или се съхранява при определени условия;
Условия за съхранение и транспорт на взетата проба:
 • Пробите от носен секрет, които не са поставени в транспортна среда, се доставят в микробиологичната лаборатория до 2 часа;
 • Проби, които са в транспортна среда на Amies или Stuart, могат да бъдат съхранявани при tº 2 - 8° C до 72 часа;
Нагоре

Гърлен секрет
Изисквания, свързани с вземането на биологичния материал:
 • Лекарят, назначил изследването, изрично уточнява какви са индикациите /т.е., какъв е предполагаемият причинител на инфекцията/ - основания за вземането на гърлен секрет за микробиологично изследване има при скарлатина, ангина, някои видове пневмонии, за установяване на дифтерия на гърлото или носителство на S. pyogenes, C. diphteriae;
 • Мястото на пробовземането зависи от вида на търсения инфекциозен агент:
  • при съмнение за менингококи материал се взема от задната част на назофаринкса;
  • при съмнение за дифтерия материал се взема от границата между мембраните и здравата тъкан;
 • Вземането на гърлен секрет се извършва от медицински специалист;
 • Използват се стерилни пособия и консумативи в срок на годност;
 • Гърленият секрет се взима сутрин преди хранене и преди пациентът да е ползвал средства за миене на зъбите, тоалетни води за хигиена на устната кухина, дъвки или медикаменти за гърло;
 • При манипулацията да се избягва третиране на устната кухина с анестетични спрейове, поради повлияването им върху резултата от изследването;
 • Наличието на слюнка и примеси на секрети от други мукозни мембрани е признак, че вземането на пробата не е извършено правилно, и не може да се гарантира точността на изследването.
Техники на вземане на гърлен секрет за микробиологично изследване:
 • За вземането на гърлен секрет са необходими шпатула и щифт със стерилен памучен тампон, поставен в специална хартиена или полиетиленова опаковка или в транспортна среда на Amies или Stuart.
 • Пациентът разтваря добре уста;
 • С шпатулата се притиска езика, докато се визуализират назофарингсът и тонзилите;
 • С помощта на щифта се достига до съответното място на пробовземането;
 • Чрез притискане на тампона върху тонзилите и латералните небни дъги по него се събира секрет, който не трябва да е смесен със секрет от други мукозни мембрани и със слюнка;
 • Щифтът с тампона се издърпва навън, без да се докосва до устната кухина;
 • Поставя се в специалната полиетиленова опаковка, която се притваря добре, или в транспортна среда на Amies или Stuart;
 • Пробата се обозначава според изискванията и се доставя в микробиологичната лаборатория веднага, или се съхранява при определени условия;
Условия за съхранение и транспорт на взетата проба:
 • Пробата от гърлен секрет, която не е поставена в транспортна среда, се доставя в микробиологичната лаборатория до 2 часа;
 • Пробите, които са в транспортна среда на Amies или Stuart, могат да бъдат съхранявани при tº 2 - 8° C до 72 часа.
Нагоре

Уретрален секрет
Изисквания, свързани с вземането на уретрален секрет микробиологично изследване:
 • Последното уриниране трябва да е било поне 1 час преди вземането на секрета;
 • Вземането на уретрален секрет се извършва от медицински специалист, при спазване правилата за асептика и антисептика;
 • Използват се стерилни пособия и консумативи в срок на годност;
 • Преди манипулацията е необходим хигиенен тоалет на външните гениталии ;
 • Наличието на кръв, сперма или значително количество слуз в секрета могат да повлияят върху резултата от изследването;
Техники на вземане на уретрален секрет :
 • При жените, преди вземането на уретрален секрет, чрез натиск през влагалището се евакуират уретралните жлези.
 • За вземането на уретрален секрет са необходими 2 специални, стерилни щифта за уретрални секрети с памучни тампони и две предметни стъкла;
 • С единия щифт се навлиза внимателно в уретрата на дълбочина 1,5 – 3 см;
 • Чрез завъртане на тампона за посявка се събира уретрален секрет;
 • Щифтът с тампона се изтегля навън, без да се докосва до гениталиите;
 • Поставя се в специална полиетиленова опаковка, която се притваря добре, или в транспортна среда на Amies или Stuart;
 • С другия щифт се взема отново секрет от същото място;
 • Правят се натривки върху двете предметни стъкла чрез въртене на щифта с тампона за да не се увредят клетъчните елементи в секрета;
Условия за съхранение и транспорт на взетата проба:
 • Тампонът за посявка, който не е поставен в транспортна среда, се доставя в микробиологичната лаборатория до 2 часа;
 • Пробите от уретрален секрет, които са в транспортна среда на Amies или Stuart, могат да бъдат съхранявани при tº 2 - 8° C до 72 часа.
Нагоре

Храчка
Изисквания, свързани с вземането на биологичния материал:
 • Храчка за микробиологично изследване се взема сутрин, като пациентът не трябва да е приемал храна преди манипулацията;
 • Храчката, която се използва за диагностика на инфекции в долните дихателни пътища, трябва да е отделена от дълбочината на трахеята, а не от частта, която е в близост до устната кухина;
 • Отделянето на слюнка, а не на храчка, е неподходящо за извършване на микробиологично изследване и определяне на диагноза;
 • При пробовземането се използват стерилни, плътно затварящи се контейнери;
Техники на вземане на влагалищен секрет :
 • Храчка за микробиологично изследване се отделя сутрин след тоалет на устната кухина, след свалянето на подвижни протези / ако има такива/ и след обилно и щателно изплакване на устата с топла вода;
 • За улесняване на отхрачването, преди манипулацията дълбоко в гърлото може да се впръска във вид на аерозол солен разтвор или същият да се инхалира, чрез пара и активни дихателни движения, в долния респираторен тракт;
 • Храчката се отделя в стерилен контейнер;
 • Контейнерът се затваря плътно;
 • Пробата се обозначава и се доставя в микробиологичната лаборатория веднага, или се съхранява при определени условия;
Условия за съхранение и транспорт на взетата проба:
 • Контейнерът с взетата проба се доставя веднага в микробиологичната лаборатория , или се съхранява при tº 2 – 8ºC до 24 часа.
Нагоре

Ранев секрет
Изисквания, свързани с вземането на ранев секрет за микробиологично изследване:
 • Вземането на ранев секрет се извършва от медицински специалист, при спазване правилата за асептика и антисептика;
 • При манипулацията се използват стерилни пособия и консумативи;
Техники на вземане на ранев секрет :
 • За вземането на ранев секрет са необходими стерилни ръкавици и в зависимост от вида на раната:
  • щифт със стерилен памучен тампон и транспортна среда на Amies или Stuart;
  • Дезинфектант за кожа и стерилна спринцовка със стерилна игла за ексудат, гной или пунктат;
  • специална кюрета за секрет от микотични хронични рани.
 • Преди манипулацията медицинският специалист подготвя необходимите принадлежности и след хигиенна дезинфекция на ръцете поставя стерилни ръкавици;
 • Техника на вземане на секрета при рани без ексудат:
  • Не се извършва предварителна дезинфекция на кожата, а след отстраняване на повърхностните слоеве, със стерилен, памучен тампон се взема секрет от дълбочината на раната;
  • Тампонът с ранев секрет се поставя в транспортна среда на Amies или Stuart; като се внимава да е потопен целият в средата;
 • Техника на вземане на секрета при дълбоки рани, с наличие на ексудат:
  • След предварителна дезинфекция на кожата, ексудатът се аспирира със стерилна игла в стерилна спринцовка;
  • Материалът се изпраща в микробиологичната лаборатория веднага;
 • Техника на вземане на секрета при дълбоки, затворени (недренирани) абсцеси:
  • след предварителна дезинфекция на кожата вземането на гной, перикардиална, плеврална, синовиална течност се извършва чрез пункция;
  • Материалът се изпраща в микробиологичната лаборатория веднага;
 • Техника на вземане на секрета при локализирани инфекции - целулити, фасциити, микронекрози:
  • След хирургична обработка на раната се взема късче тъкан /инфектирана или некротична/;
  • Тъканта се поставя на дъното на транспортна среда на Amies или Stuart и се изпраща в микробиологичната лаборатория веднага;
 • При съмнение за рана с микотичен произход материалът се взема от кожата или от ръбовете на хронични рани чрез излющване / остъргване/ с кюрета;
 • Пробата се поставя в контейнер с транспортна среда и се изпраща в микробиологичната лаборатория веднага;
Условия за съхранение и транспорт на взетата проба:
 • Пробите от рани без ексудат, поставени в транспортна среда на Amies или Stuart, се изпращат в микробиологичната лаборатория веднага или могат да бъдат съхранявани при tº 2 - 8° до 72 часа;
 • Аспирати и пунктати се изпращат в микробиологичната лаборатория веднага;
Нагоре

Фецес, анален секрет
Изисквания, свързани с вземането на фецес, анален секрет за микробиологично изследване :
 • За микробиологично изследване се използва проба от фекалии или секрет от ануса;
 • Вземането на биологичния материал се осъществява по специфичен начин, в зависимост от предполагаемия причинител на инфекцията;
 • При кърмачета фекална проба се взема направо от пелените;
 • Урина и кръв не трябва да влизат във фекалната проба;
 • За манипулацията се използват чисти пособия и стерилни консумативи;
Техники на вземане на фецес, анален секрет за микробиологично изследване :
 • При съмнения за тифни и паратифни заболявания, салмонелоза, чревни бактериални инфекции, причинени от патогенни E. Сolli, условнопатогенни бактерии, кампилобактер, стафилококи, проба се взема от последната порция фецес;
 • При съмнения за шигелози, подходящи за микробиологично изследване са първите порции фецес, като от тях се подбират слузни или гнойни частици, без примеси на кръв;
 • За микробиологична идентификация на шигелози може да се вземе и Анален Секрет, като за целта се използва сух или навлажнен тампон, който след пробовземането се поставя в транспортна среда на Amies;
 • За вземането на всяка проба от фекалии се използва отделен стерилен контейнер за фецес;
 • Необходимото количество фецес е 3 – 5 гр., колкото грахово зърно, а при течни фекални маси до 2 -3 мл;
 • Извършва се хигиенен тоалет на аналната област, последван от щателно измиване на ръцете с вода и сапун;
 • Преди самата манипулация се подготвя чиста повърхност за екстрахиране на фекалиите и стерилен контейнер за фецес / 2 броя/;
 • При отделянето на фекалните маси върху подготвеното за целта място се внимава те да не се смесват с урина;
 • Отваря се внимателно стерилният контейнер, като не се докосват вътрешните му стени и частта от капачката, върху която е фиксирана малка лъжичка;
 • Фекалната проба се взема с помощта на лъжичката, от подходящото място и в подходящото количество;
 • Взетият материал за изследване внимателно се поставя в контейнера и капачката се затваря плътно;
 • Пробата се обозначава и се доставя в микробиологичната лаборатория веднага, или се съхранява при определени условия;
Условия за съхранение и транспорт на взетата проба:
 • Ако от фекалната проба не бъде направена посявка до 2 часа след вземането й, контейнерът се съхранява при tº 2 - 8° C до нейното обработване;
 • При съмнения за инфекция, причинена от кампилобактер, взетата проба се обработва до 6 часа / причинителят остава жив във фецеса не повече от 6 часа/, а при невъзможност фекалната проба да се транспортира до това време, тя трябва да се замрази;
Нагоре

Венозна или артериална кръв
Изисквания, свързани с вземането на кръв за микробиологично изследване /ХЕМОКУЛТУРА/:
 • Вземането на кръв за микробиологично изследване /ХЕМОКУЛТУРА/ се извършва от медицински специалист, в болнично лечебно заведение, при определени болестни състояния, при строго спазване на специфичен алгоритъм;
 • Използват се стерилни пособия и консумативи;
 • Соево - казеиновата среда за хемокултура трябва да е бистра, с ненарушена опаковка, в срок на годност и съхранявана до използването й на защитено от светлина място при tº 15 - 25° C;
 • Манипулацията изисква предварителна подготовка на необходимите пособия, дезинфекция и поставяне на стерилни ръкавици от извършващия процедурата, почистване и дезинфекция на мястото на пункцията и на капачката на флакона със средата за хемокултура;
Условия за съхранение и транспорт на взетата проба:
 • Флаконът с взетата проба от кръв за хемокултура се изпраща в микробиологичната лаборатория веднага или се съхранява в термостат при tº 35 - 37° C не повече от 24 часа;
 • Tранспортирането на флакон с взета проба извън лечебното заведение изисква използването на специални термоизолаторни приспособления;
Нагоре

Влагалищен секрет или еякулат /семенна течност /
Trichomonas vaginalis културален тест * InPouch TV :
 • Тестът за in vitro диагностика InPouch TV представлява полиетиленов контейнер, съдържащ патентована среда, селективна за транспорт и култивиране на Trichomonas vaginalis;
 • Контейнерът се състои от две V- образни камери, свързани с тесен процеп;
 • Двукамерната система позволява :
  • директно наблюдение /нативен микроскопски препарат/ на скоро събрани проби в горната камера;
  • транспортиране и наблюдение на пробите в микробиологична лаборатория след експресиране на инокулума в долната камера за култивиране.
 • За провеждане на микробиологичното изследване е необходима проба, съдържаща влагалищен секрет /при жени/ или еякулат /при мъже/;
 • Изследване за доказване на Trichomonas vaginalis се провежда най – малко 3 месеца след провеждана антибиотична терапия;
Указание за използване на полиетиленовия контейнер с културална среда :
 • За спокойно събиране и инокулиране на пробите е препоръчително да се работи с асистент или полиетиленовият контейнер да се постави в чашка.
 • Откъсва се тази част на контейнера, намираща се над лентата с цветна скоч - лента.
 • Контейнерът се отваря, като двете бели лентички, фиксирани под цветната скоч - лента, се издърпват встрани до разлепването на горната камера.
 • В културалната среда се потапя щифтът с тампона с влагалищен секрет или със стъклена пипета се инокулира капка от семенна течност .
 • Не е нужно веднага да се затваря контейнера, може да се изчака до приключването на цялата процедура.
 • Затварянето на контейнера става чрез притискане на двете части с цветна скоч - лента една към друга до плътното им прилепване.
 • Цветната скоч - лента се навива, като се внимава да се запази средата в горната камера и двете ушички се сгъват към контейнера, за да се предотврати повторното му отваряне.
 • Ако пробата няма да бъде наблюдавана чрез директна микроскопия до 15 минути след инокулирането, горната част на контейнера се притиска с палец и показалец, докато средата с инокулума премине в долната камера, където се извършва култивиране, и теста се съхранява до транспортирането му.
Условия за съхранение на контейнери с културална среда за доказване на Trichomonas vaginalis :
 • Контейнерите с културална среда за доказване на Trichomonas vaginalis се съхраняват до употребата им на стайна температура 18º – 25ºC, в хоризонтална позиция, далеч от директна слънчева светлина.
 • Ако средата изглежда мътна, тъмно кафява, сгъстена или изтича от пакетчето тестът не е годен за употреба!
Вземане на биологичен материал за доказване на Тrichomonas vaginalis
Изисквания, свързани с вземането на влагалищен секрет за микробиологична идентификация на Тrichomonas vaginalis :
 • Вземането на улагалищен секрет юадължително се извършва от медицински специалист, при спазване правилата за асептика и антисептика;
 • при манипулацията се използва стерилен инструментариум и консумативи в срок на годност;
 • Влагалищен секрет се взема извън дните на менструация;
 • Най - малко 24 часа преди вземането на влагалищен секрет пациентката не трябва да е имала полови контакти;
 • Най - малко 48 часа преди вземането на влагалищен секрет да не са използвани вагинални медикаменти, вагинални душове, тампони;
 • Наличието на кръв, сперма или значително количество слуз в секрета могат да повлияят върху резултата от изследването;
Техника за вземане на влагалищен секрет за микробиологична идентификация на Тrichomonas vaginalis чрез културален тест InPouch TV :
 • Пациентката предварително е направила хигиенен тоалет на външните гениталии с вода и измиващо средство /сапун, интимен гел/.
 • За вземане на секрета се използва щифт със стерилен, сух памучен тампон и полиетиленов контейнер с културална среда за Тrichomonas vaginalis.
  • Във влагалището се поставя стерилен спекулум
  • Влагалищният секрет се събира от задната част на вагиналния форникс.
  • Щифтът с тампона се издърпва навън, без да се докосва до вагиналната повърхност.
  • Тампонът с взетия секрет се потапя в горната камера на предварително отворения полиетиленов контейнер.
  • Потопеният тампон се разклаща в културалната среда и се притиска леко към вътрешната стена на контейнера, за да се отцеди добре взетият секрет.
  • Щифтът с тампона се изхвърля, контейнерът се затваря по описания по – горе начин и се обозначава.
 • Пробата може да се наблюдава под микроскоп от 5 до 15 мин. след вземането й през горната камера на полиетиленовия контейнер, да се транспортира до лабораторията веднага, или да се съхранява до 48 часа при определени условия.
Изисквания, свързани с вземането на еякулат / семенна течност / за микробиологична идентификация на Тrichomonas vaginalis :
 • Процедурата се извършва от самия пациент след предварителна подготовка - хигиенен тоалет на половия член и хигиенно измиване на ръцете;
 • Използват се стерилни консумативи;
 • Вземането на проба от еякулат / семенна течност / се извършва след 3 – дневно полово въздържание;
 • Пациентът не трябва да е уринирал поне един час преди манипулацията по събирането на еякулата / семенна течност /
Техники на вземане на еякулат / семенна течност / за микробиологична идентификация на Тrichomonas vaginalis чрез културален тест InPouch TV :
 • Отделянето на еякулат / семенна течност / се осъществява от пациента чрез самостоятелно извършена мастурбация.
 • Еякулатът /семенната течност /се събира в стерилен съд с вместимост до 20 мл.
 • Пробата от еякулата /семенната течност/ не трябва да престоява повече от 30 – 60 минути преди поставянето й в средата за Тrichomonas vaginalis.
 • Със стъклена пипета се взема капка от пробата и се инокулира в културалната среда на горната камера.
 • Полиетиленовият контейнер с взетата проба се затваря според указанията за използване, описани по – горе, и се обозначава.
 • Пробата може да се наблюдава под микроскоп от 5 до 15 мин. след вземането й през горната камера на полиетиленовия контейнер, да се транспортира до лабораторията веднага, или да се съхранява до 48 часа при определени условия.
Условия за съхранение и транспорт на взетата проба:
 • Веднъж инокулирана и затворена, културалната среда за Trichomonas vaginalis може да се съхранява на стайна температура / tº 18º – 25ºC/ до 48 часа.
 • След 48 – я час е необходимо да се инкубира при tº - 37ºC в лабораторни условия !
Нагоре

Ушен секрет
Изисквания, свързани с вземането на ушен секрет за микробиологично изследване :
 • Ушен секрет се взема от възпалено ухо или от двете уши при генерализирана инфекция;
 • При манипулацията се използват стерилни пособия и консумативи в срок на годност;
 • Най - малко 12 часа преди вземането на секрета ушният канал не трябва да е третиран с медикаменти;
 • Не се извършва предварително хигиенен тоалет или почистване на ухото;
Техники на вземане на ушен секрет за микробиологично изследване :
 • За вземането на секрет от ухо е необходим щифртс стерилен памучен тампон, поставен в специална полиетиленова опаковка или в транспортна среда на Amies или Stuart;
 • Медицинският специалист /или асистент/ издърпва ушната мида нагоре и назад, за да се отвори ушният канал;
 • С щифта се прониква внимателно в канала / както при почистване на ухо след баня/, като при навлизането на тампона навътре не трябва да възниква остра болка в ухото;
 • Щифтът се задържа в ушния канал, докато тампонът се напои със секрет, след което се издърпва навън, без да се докосва до ушната мида;
 • Поставя се специалната полиетиленова опаковка, която се притваря добре, или в транспортна среда на Amies или Stuart;
 • При необходимост същата манипулация се повтаря с нов щифт, с който се събира секрет от другото ухо;
 • Пробите се обозначават поотделно и се доставят в микробиологичната лаборатория веднага, или се съхраняват при определени условия;
Условия за съхранение и транспорт на взетата проба:
 • Пробите от ушен секрет, които не са поставени в транспортна среда, се доставят в микробиологичната лаборатория до 2 часа;
 • Пробите, които са в транспортна среда на Amies или Stuart, могат да бъдат съхранявани при tº 2 - 8° C до 72 часа.
Нагоре

Очен секрет
Изисквания, свързани с вземането на очен секрет за микробиологично изследване :
 • Вземането на очен секрет се извършва от медицински специалист при спазване правилата за антисептика;
 • Използват се стерилни пособия и консумативи в срок на годност;
 • Очен секрет може да се взема от конюнктивален сак, от слъзна торбичка, от роговица;
 • Манипулацията се извършва сутрин, преди измиване на лицето, и преди хигиенен тоалет или почистване на очите;
 • За микробиологичното изследване се изпраща секрет поотделно от двете очи, като във формуляра, придружаващ пробата, изрично се обозначава съответното място;
 • Най - малко 12 часа преди вземането на секрета, очите не трябва да са третирани с медикаменти;
Техники на вземане на очен секрет микробиологично изследване :
 • Пациентът се поставя в удобно положение - легнал по гръб или седнал с лице към светлината.
 • За вземането на секрет от око е необходим щифт със стерилен памучен тампон, поставен в специална полиетиленова опаковка или в транспортна среда на Amies или Stuart.
 • Конюнктивален секрет се взема от долния конюнктивален сак /секретът може да се вземе и с помощта на специална стерилна шпатула/.
 • Тампонът внимателно се поставя във вътрешния ъгъл на окото и се задържа, докато се напои със секрет.
 • Секрет от слъзна торбичка се взема с помощта на щифт, завършващ със стерилен памучен тампон.
 • След масажиране на слъзния канал отделеният в слъзната торбичка секрет се попива със стерилния памучен тампон.
 • Секрет от роговица - след предварително обезболяване очната роговица се обтрива със стерилен памучен тампон.
 • Ако се използват контактни лещи, с друг стерилен тампон, навлажнен с физиологичен разтвор, се прави смив от вътрешната повърхност на всяка от лещите.
 • Тампонът с очен секрет се поставя в специалната полиетиленова опаковка, която се притваря добре, или в транспортна среда на Amies или Stuart.
 • Същата манипулация се повтаря с нов щифт, с който се събира секрет от другото око.
 • Пробите се обозначават поотделно и се доставят в микробиологичната лаборатория веднага, или се съхраняват при определени условия.
Условия за съхранение и транспорт на взетата проба:
 • Пробите от очен секрет , които не са поставени в транспортна среда, се изпращат в микробиологичната лаборатория до 2 часа.
 • Пробите, които са в транспортна среда на Amies или Stuart, могат да бъдат съхранявани при tº 2 - 8° C до 72 часа.
Нагоре

ПАРАЗИТОЛОГИЯ

Фецес
Изисквания, свързани с вземането на фецес за морфологично изследване :
 • За морфологично изследване се използва проба от фекалии;
 • При кърмачета фекална проба се взема направо от пелените;
 • За манипулацията се използват чисти пособия и стерилни консумативи;
Техники на вземане на фецес за морфологично изследване :
 • За вземането на всяка проба от фекалии се използва отделен стерилен контейнер за фецес;
 • Необходимото количество фецес е 3 – 5 гр., колкото грахово зърно, а при течни фекални маси до 2-3 мл;
 • Извършва се хигиенен тоалет на аналната област, последван от щателно измиване на ръцете с вода и сапун;
 • Преди самата манипулация се подготвя чиста повърхност за екстрахиране на фекалиите и стерилен контейнер за фецес;
 • При отделянето на фекалните маси върху подготвеното за целта място се внимава те да не се смесват с урина;
 • Отваря се стерилният контейнер, като не се докосват вътрешните му стени и частта от капачката, върху която е фиксирана малка лъжичка;
 • Фекалната проба се взема с помощта на лъжичката, от подходящото място и в подходящото количество;
 • Взетият материал за изследване внимателно се поставя в контейнера и капачката се затваря плътно;
 • Пробата се обозначава и се доставя в паразитологичната лаборатория веднага, или се съхранява при определени условия;
Условия за съхранение и транспорт на взетата проба:
 • Фекалната проба трябва да бъде обработена до 4ч. след вземането й;
 • При невъзможност да се транспортира до това време, пробата трябва да се замрази;
Нагоре

Секрет от перианалните гънки
Изисквания, свързани с вземането на секрет от перианалните гънки за доказване на ентеробиоза / острица / :
 • Пробата от секрет от перианалните гънки може да е взета чрез перианален отпечатък или чрез перианално остъргване;
 • Манипулацията се извършва сутрин, преди хигиенен тоалет на аналната област и преди дефекация;
 • При вземането на секрет от перианалните гънки, особено при деца, е препоръчително да участва асистент;
 • Използват се чисти пособия и консумативи;
Техники на вземане на секрет от перианалните гънки за доказване на ентеробиоза / острица / чрез перианален отпечатък :
 • За вземането на пробата са необходими прозрачна скоч – лента с ширина до 2 см и дължина около 10 см и предметно стъкло.
 • Преди самата манипулация се подготвят необходимите пособия, поставени върху чиста повърхност;
 • Избира се подходяща поза - при възрастен – в клекнало положение, при деца – в лежаща странична поза с прибрани към тялото крака;
 • Разтварят се глутеусите, така че да се открие входа на ануса;
 • Прозрачната скоч – лента, обърната с лепящата част към ануса, се притиска плътно върху перианалните гънки;
 • Целта е върху скоч – лентата да полепнат ентеробиозните яйца;
 • Скоч – лентата внимателно се отлепва от перианалната област;
 • Веднага се залепва добре от същата страна, с която е била прилепена към ануса, върху предметното стъкло;
 • Извършващият манипулацията внимателно измива ръцете си с вода и сапун;
 • Предметното стъкло с взетата чрез перианален отпечатък проба / т.е. със залепената върху него скоч - лента/ се доставя в паразитологичната лаборатория веднага, или се съхранява при определени условия;
Условия за съхранение и транспорт на взетата проба:
 • Ако пробата не бъде микроскопирана до 4ч. след вземането й, тя трябва да се замрази !
Нагоре